Sanne Saerens: Skuespiller, Konsulent,Kommunikationstræner, Erhvervscoach, stressbehandler,mindfulness instruktør, Familieterapeut, Psykoterapeut stud.

Coach og konsulent:
I 2011 så jeg muligheden for at kombinere skuespillerfaget og coaching. Denne særlige kombination er stærk, når det handler om at lære mennesker at kommunikere tydeligt, effektivt, professionelt og med gennemslagskraft samt med en høj grad af integritet, indlevelse og empati.

Det er med et dybt fundament i min skuespillersværktøjskasse og mange års erfaring med coaching og undervisning, at jeg nu fungerer som inspirator, motivator og underviser igennem mine foredrag , temadage, workshops,kursusforløb samt individuelle forløb.

I 2013 blev jeg certificeret og eksamineret erhvervscoach og I 2014 blev certificeret stressbehandler (ICF). Jeg arbejder ud fra det kognitive system, bruger metoder fra systemisk coaching, anerkendende kommunikation, EQ emotionel intelligence, coaching m. enneagrammet, positiv psykologi & mindfullnes. Disse metoder bruger jeg i mit arbejde med stressbehandling, stresshåndtering, kommunikationstræning, dialogtræning, konfliktmægling mellem parter, håndtering og opbygning af svære samtaler mellem to eller flere parter samt styrkende kommunikation.Herudover er jeg ved at færdiggøre min uddannelse som psykoterapeut, familieterapeut med baggrund i systemteorien og narrativ terapi;

I 2015 startede jeg på Uddannelse til Psykoterapeut på SIF Systemisk akademi for familieterapi; det teoretiske udgangspunkt for terapeutisk praksis her er systemisk og narrativt. Det betyder at jeg nu kombinere min coaching værkstøjskasse med de narrative og systemiske værktøj, når jeg arbejder med mennesker på de kurser jeg afholder og i de samtaler jeg har med privat personer ledere og medarbejdere.

Skuespiller:

I 2000 blev jeg uddannet skuespiller fra Statens Scenekunstskole. Min første rolle var en hovedrolle på Folketeatret, og jeg modtog Edith Allers talent-legat for min præstation. I 2001 fik jeg buddet om at komme til Odense Teater for at blive en fast del af Odense Teaters skuespillertrup. Her har jeg fået en solid erfaring i forhold til at performe over for et publikum i mere end 30 forskellige teaterforestillinger.

På et stort succesfuldt teater som Odense Teater indgår man som fast skuespiller i mange forskellige samarbejder på kryds og tværs af mange faggrupper. Derfor har jeg stor erfaring i forhold til, hvad der skal til for at skabe succesfulde samarbejder. Jeg ved, hvad der skal til for, at en kreativ proces lykkes.

Instruktør og drama-coach:
I mere end 10 år har jeg undervist i drama og instrueret teater for både voksne, unge og børn. Det betyder, at jeg har stor erfaring med formidling og coaching af andre. Jeg er trænet i at aflæse menneskers reaktioner og på den måde fokusere min indsats der, hvor den gør en forskel for den enkelte person.

 

Etik & Værdier :

Jeg lægger stor vægt på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum med plads til humor & begejstring ,det gælder både i de personlige coaching forløb og i de terapeutiske samtaler jeg har, og gælder på mine workshops, temadage & personaledage.

Når jeg arbejder personligt & relationelt med mennesker arbejder jeg under tavshedspligt medmindre andet er aftalt.

Temaerne jeg blandt andet arbejder med inden for personlig udvikling, terapi og coaching kan være ved karriereskift, stress, depression, angstlidelser. For par og familier kan det være at genfinde hinanden og kunne kommunikere optimalt både som par og familie.

 

Udpluk af uddannelser og erfaring:

Selvstændig siden 2011 se referencer !

2015-2019: Studerende på SIF- systemisk institut for familieterapi;

2015 : Mindfullnessinstruktør

2014 : Certificeret og eksamineret Stressbehandler ( New Tommorow , v. Stina Stærfeldt )

2013: Certificeret og eksamineret erhvervscoach og stresscoach/konsulent ( ICF)

2013: Ansat på HF-flow som dramalærer for HF-studerende

2012: Instrueret musical på Nordfyns Gymnasium

2011-: Selvstændig virksomhed – erhvervscoach, foredragsholder, underviser og konsulent

2010: Certificeret NLP-practitioner* (ICF )

2001 -2011: Fastansat skuepillerinde i Odense Teaters skuespillerensemble

2001-2014 : Skuespiller i kommunikationstræningen af medicin studerende på OUH.

2001-2010: Dramakonsulent & Underviser for Odense Teater på skoler og gymnasier på hele Fyn

2000: Uddannet skuespiller fra Statens Scenekunst Skole