“SKAB
TROVÆRDIGHED
I DIT BUDSKAB”

Sanne Saerens
Skuespiller og erhvervscoach

Sannesaerens-Frontpage_960x450.png

1:1 – INDIVIDUELLE COACHING FORLØB

Forløbet er udviklet til dig, som er gået ned med stress; som har oplevet stress og har en lav stresstærskel og til dig, som vil forebygge stress og opbygge din mentale sundhed og robusthed.

PROFESSIONEL ANERKENDENDE KOMMUNIKATION PERSONALEDAGE – TEMADAGE

Til offentlige og private virksomheder og deres ledere og medarbejdere. Jeg har haft opgaver for både, ledere hos politiet, sundhedspersonale, sygeplejersker, skoleklasser, læger og advokater.

GENNEMSLAGSKRAFT – INDIVIDUELT FORLØB

Dig som vil blive bedre til både at kommunikere troværdigt og med gennemslagskraft. Du kan være en trænet formidler eller nybegynder. Mange af os har jobs, hvor det er en fordel at kunne kommunikere styrket og med gennemslagskraft.

 
Screen Shot 2019-02-01 at 12.48.12.png

FOKUS PÅ PERSONLIG OG EFFEKTIV KOMMUNIKATION OG DET AT BRÆNDE IGENNEM

Til alle, der har brug for at brænde igennem, når de præsenterer deres arbejdsplads, virksomhed eller produkt for kunder eller mulige investorer. Medarbejdere, ledere, arbejdsledige etc.

Screen Shot 2019-02-01 at 12.48.25.png

MASTERCLASS I PRÆSENTATIONSTEKNIK & STORYTELLING

Til alle der ønsker at arbejde intensivt med deres performance. Især dig, der dagligt skal formidle et budskab, kan få stor glæde af masterclass-forløbet.