Sanne mestrer kunsten at få komplicerede budskaber til at fremstå skarpe, enkle og “to the point”. Hun er en fantastisk underviser og coach, som hurtigt spotter kompetencerne hos den enkelte deltager - og får det bedste frem.

Hendes indlevelse, empati og energiske nærvær flytter grænser og får alle deltagere med. Det var lærerigt - vi var berigede, motiverede og klart bedre til formidling af strategierne efter en dag med performancetræning i annexet hos Sanne.

Jeg kan stærkt anbefale Sanne til alle, der ønsker at udvikle deres evner indenfor kommunikation, formidling og præsentationsteknik.
— Susan Nørgård, Strategi og Kommunikation

Tak for et fantastisk kursus, med meget mere end bare det faglige. Du er et dejligt menneske, og en rigtig behagelig og dygtig underviser. Verdens bedste vil jeg sige !

Du er en meget dygtig underviser. God til at skabe de trygge rammer. Dejligt at du er så anderkendende. Super dejligt at have en underviser der rent faktisk ved hvad det er vi arbejder med!!

Det har været super, der kan mærke behov hos deltagere, frem for at køre slavisk efter det programsatte. Dejligt at mange ting kan tages med humor også.Undervisningen var utrolig levende. Godt nok var der lagt en plan, men Sanne er utrolig dygtig til at fange de ting der lige dukker op.
Det giver en meget flydende og naturlig undervisning.

Jeg kan mærke at Sanne har arbejdet meget med kommunikationen indenfor vores arbejdsområde. Det gør at undervisningen bliver rigtig god og relevant.
Det gør det nemmere at føre teorien sammen med praksis

Jeg må lige tilslutte mig og sige at du ikke er den eneste der er høj efter disse 5 fantastiske dage. Du kan noget helt unikt. Ud over alt det faglige, er du et spændende menneske og du har fået mig til at gøre ting som jeg aldrig ville have turdet før. Du er sådan en inspiration og det var fantastisk at komme på arbejde med en hel ny energi og ny tilgang til det jeg laver.
— UDTALELSER FRA KURSISTER APRIL 2016 PÅ 5 DAGES KOMMUNIKATIONSTRÆNINGS MODUL

Jeg er sygeplejerske i Region Syddanmark og har haft Sanne som underviser i kommunikation og konflikthåndtering på temadage og på et 5-dages kursus

Jeg oplever Sanne som positiv, udviklende, interesseret, udfordrende, tillidsvækkende, og med en stor baggrundsviden, som hun udnytter i undervisningen. Undervisningen er et fint mix af teori og praksis.
Sanne møder velforberedt, og har sat sig ind i vores arbejdssituation med de udfordringer, vi dagligt oplever.

Vi har bl.a. arbejdet med :
– Kommunikationsteori
– Kropssprog, stemmebrug, sprogbrug og attituder
– Selvindsigt
– Empati
– Konflikthåndtering

Jeg har opnået større bevidsthed omkring, hvad der kan give anledning til konflikt, herunder arbejdet med egen konfliktstil, blinde felter og fordomme, og træning i at undgå, afvæbne og håndtere konflikter
Jeg er blevet bevidst om at beslutte hvor min grænse er, at passe på mig selv og være bevidst om at stoppe konflikter i stedet for at gå over stregen og miste selvbeherskelse, og bruge lang tid på at komme ovenpå igen. Jeg oplever markant færre konflikter end tidligere.
-Den strukturerede samtale, hvor alle ovennævnte emner er flettet ind.

Jeg oplever, at indsigten i ovenstående har givet mig en større bevidsthed om bl.a. at være og forblive professionel, og en ændret tilgang til mit arbejde som helhed.

Jeg kan varmt anbefale Sanne, og glæder mig til fortsat samarbejde.
— Karin Tolbøll

Under overskriften ”find din indre blærerøv frem og pral den gode historie” tog Sanne os gennem 4 skønne timer hvor vi både fik grinet, en super workshop hvor vi fik rystet afdelingen endnu bedre sammen vi fik hver især sat ord på det, vi hver dag går og er virkelig gode til.

Nogle medarbejdere var før seancen utrygge ved at skulle stille sig op foran en masse kollegaer og prale. Men med Sannes empatiske fremtoning og understregning af, at alle skal overholde egne og andres grænser blev der skabt et trygt rum, hvor alle medarbejdere stolt fik fremført deres gode historier – med god instruktør assistance fra Sanne. Det blev rigtig sjovt & skabte samtidigt stolthed hos den enkelte og god energi i afdelingen, at vi sammen fik sat ord på, hvor seje vi virkelig er.

Vi kan på det varmeste anbefale Sanne Saerens til en kreativ & anderledes teambuilding dag med stort udbytte.
— Nathalie Ove - HR-Partner Novozymes

Vi har oprindeligt haft aftalt en enkelt kursusdag i november 2014, hvor vi skulle trænes i kommunikation og konflikthåndtering i relation til vores kunder.

Det er blevet til flere dage her på kontoret, hvor Sanne med sin stille og rolige facon har været med til at afdække en række problemstillinger og til at finde frem til løsningsforslag til glæde for alle kollegaer.

Forløbet har været meget positivt og konstruktivt og bestemt givet en merværdi for os som virksomhed og de enkelte kollegaer personligt.

Effekten af kurset har været meget synligt i form af en øget arbejdsglæde og mange flere smil.

Der er ingen tvivl om at vi ved anden given lejlighed igen vil benytte os af Sannes kompetencer.
— Advokat Tim Leckl, Domhusgaarden Advokatkontor og Ejendomsadministration

I AMK-vagtcentralen, Region Nordjylland har de sundhedsfaglig visitatorer haft fornøjelsen i første halvår af 2015 at have Sanne Saerens som underviser i kommunikationstræning med fokus på effektiv og anerkendende kommunikation i praksis + konflikthåndtering, samt feedback og coaching ved lytning af lydfiler.

Sanne har blot haft en undervisningsdag til hver gruppe af 5 sundhedsfaglige visitatorer.

De sundhedsfaglige har efterfølgende sagt, at det er tydeligt, at Sanne har sat sig ind i hvad sundhedsfaglig visitation går ud på, og at undervisningen derfor har været meget konkret og brugbar, Sanne er en god og behagelig underviser, og den teoretiske del er yderst relevant og vedkommende.

Sanne er engageret og positiv, og forstår at få SFV til at føle sig trygge, således at arbejdet med selve lydfilerne giver et stort udbytte, og man lærer at give hinanden konstruktiv kritik.
Der bliver fra Sannes side givet konstruktive råd, som man kan arbejde videre med, i forhold til at snakke med indringer.
Alt i alt en supergod underviser, som kan sit fag.

Jeg kan kun give Sanne de bedste anbefalinger, og vi håber meget på, at vi kan få mulighed for at følge op på det der er sat i gang i Region Nordjylland til efteråret.
— Mette Bøgeskov-Jensen, leder Region Nordjylland

Sanne har coachet / trænet mig på min formidling og i forhold til at bruge min stemme. Bevidstheden om det at formidle fås kun ved at øve og øve. Det som har rykket har været Sannes trygge og vindende væsen.Det kræver sin mand at stille sig op at lave underlige lyde og bevægelser – men med Sanne ved siden, så kan det også overvindes.
— Helene Foss Kjeldsen, Foredragsholder Behandlings Center fyn

Jeg har brugt Sanne Saerens i et individuelt forløb i performance træning. Sanne har afgørende flyttet mig i retning af, at blive bedre til især præsentationsteknik. Sanne gør det nemt, forståeligt og tilgængeligt via værktøjer der er nemme at huske, træne og udføre. Jeg kan varmt anbefale et forløb med Sanne; det er en investering med rigtig godt udbytte, både personligt og på sigt også på bundlinien.
— Lars Bo Ulriksen, Freelance Art Director

Jeg gik hos Sanne i et individuelt forløb med fokus på performance og gennemslagskraft, da jeg oftere og oftere kom i situationer, som krævede, at jeg stillede mig op foran mange mennesker og tog ordet. Sanne hjalp mig til at finde ud af, hvorfor jeg nogle gange blev nervøs og til at tackle situationerne, så jeg kunne fokusere på mit budskab i stedet for på min nervøsitet. Forløbet var meget effektivt, og som sidegevinst fik jeg indsigter, jeg også kan bruge i mit private liv som mor og som hustru. Sanne var enormt god til at bruge metoder og øvelser, som lige præcis passede på mig, så min skepsis over for coaching-rammen blev gjort til skamme.
— Lisbet Foged, selvstændig

Public Intelligence er et konsulentfirma, der rådgiver om innovation og udvikling i den offentlige sektor. Vores konsulenter har løbende fokus på at træne og styrke de individuelle kommunikationskompetencer, og i den forbindelse har vi stor glæde af at samarbejde med Sanne. Sanne er rigtig dygtig til at levere relevant, målrettet kommunikationstræning i øjenhøjde og med afsæt i den enkeltes personlighed.
— Maja Gro Ilsig, Public Intelligence

Sanne Saerens gav mig feedback på min performance som facilitator i en workshop. Hendes feedback er meget anvendeligt og har gjort mig opmærksom på nogle signaler og små justeringer som vil bringe mine budskaber klarere igennem og forventeligt øge deltagernes positive erindringer og udbytte. Alletiders!
— Anette Pihl Nielsen, Manager at Stjerneskibet

I forbindelse med vores afdelingsseminar ønskede vi et foredrag som kunne kombinere noget fagligt og noget underholdning. I vores dagligdag i uddannelsesafdelingen har vi mange udadrettede funktioner hvor vi skal formidle budskaber, dels i undervisning, som mødeledere, som vejledere.

”Vi brøler af grin”

Sanne leverer ikke bare en ydelse, der er sjæl i hendes måde at formidle på.

Sanne giver inspiration til en anderledes måde at kompetenceudvikle på.

Sanne formidler sit budskab godt, og der er en god energi mellem det smukke og det grimme.

Mange af budskaberne havde vi hørt, men budskaberne blev omsat til øvelser og det var rigtig godt.

Super øvelser som gav os fælles billeder og vi fik vores krop i bevægelse – vi oplever selv, at Sanne fik os til at brænde igennem. Vi tænker særligt på løven !

Sanne respekterede vores grænser og hun havde en god måde at bruge sig selv på .. nu tør vi komme ud over vores komfortzone
— Heidi Have , Afdelingschef, Udannelsesafdelingen Region Syddanmark

Jeg har overværet Sanne Saerens’ foredrag “Brænd Igennem”. Det gav stof til eftertanke!
Sanne underviste og underholdt på én og samme tid over temaet præsentation. Hun kom blandt andet ind på emner som nervøsitet, selvindsigt, forberedelse og kropssprog.
Sanne er en dygtig, levende og særdeles professionel formidler. Hendes uddannelse som skuespiller fornægter sig ikke. Hun gav mig troen på, at alle kan lære at præsentere og brænde igennem med et budskab.
Dejligt uhøjtideligt og inspirerende foredrag. Sanne “walked the talk” – hun brændte igennem!

Jeg kan varmt anbefale Sanne Saerens.
— Rikke Lørup Larsen, Marketingchef