KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE

Kommunikation og samarbejde handler om dialogen mellem mennesker;

Den gode dialogen mellem mennesker er bestemt af vores evner til at kommunikere og leve os ind i andres måde at være på og dernæst have øje for at se sig selv lidt udefra, for at justere sin egen måde at kommunikere på.

Mennesker er forskellige og vi har alle forskellige evner når det gælder vores kommunikation, evner kan altid trænes og forbedres; Når det handler om vores kommunikative kompetencer er vi nød til at kigge indad for at kigge ud og dermed kommunikere mere fleksibelt i forhold til forskellige relationer og kontekster; Vi har alle tillærte faconer at kommunikere udfra, meget er ubevidst for os og for at kunne opdage og opgradere egne kommunikative evner er vi ofte afhængige af at blive spejlet af neutrale fagpersoner og have gode værktøj til rådighed;

Når vi arbejder med vores kommunikative kompetencer og øger vi samtidig vores selvindsigt og bliver i stand til at være langt mere professionelle og dygtige i samarbejdet med andre.

Jeg bruger ofte persontype udviklingssystemet enneagrammet som udgangspunktet for at forbedre selvindsigten og opdage hvordan andre personligheder kommunikere;

Jeg afholder temadage/Kursusdage , 1-3 dage i Kommunikation og Samarbejde;