FOKUS PÅ PERSONLIG OG EFFEKTIV KOMMUNIKATION OG DET AT BRÆNDE IGENNEM

Det kræver ikke det store at lave en pitch eller elevatortale eller salgstale. Udfordringen ligger i præsentationen af den: Hvordan fremstår du, hvad er det præcist, du kommunikerer? Virker du troværdig, og har du gennemslagskraft?

•    Præsentationsteknik, viden om kropssprog, viden om stemmen
•    Troværdighed og gennemslagskraft
•    Bevidsthed om dine signaler, karisma og det kropssprog, du udsender
•    Træning af din pitch eller det at kunne formidle sig selv klart i praksis
•    Viden om – og håndtering af – præsentationsangst og præstationsangst

Målgruppe: Alle, der har brug for at brænde igennem, når de præsenterer deres arbejdsplads, virksomhed eller produkt for kunder eller mulige investorer. Medarbejdere, ledere, arbejdsledige etc.

Udbytte: Udbyttet af workshoppen er, at du får konkret øvelse i at kunne brænde igennem. Du lærer at udnytte de få sekunder, du har til at præsentere dig for et nyt menneske, så du efterlader et klart og positivt indtryk, du arbejder med din måde at kommunikere på og får gjort dine svagheder til styrker – alle kan lære det !

Hvordan: Du får inspiration og øvelse i at kommunikere dig selv effektivt ,så du sidder lige i skabet hos dem du skal kommunikere med.

Varighed: Workshoppen vare 1-2 dage

Pris : fra 12.995 ; pr. dag