Uni-Tankers A/S

Procesforløb - effektiv og anerkendende kommunikation

Uni-Tankers A/S har haft fornøjelsen af at have Sanne Saerens tilknyttet i forbindelse med et træningsforløb om effektiv kommunikation på arbejdspladsen. Oplægget tog udgangspunkt i de kommunikationsvanskeligheder, der kan opstå mellem forskellige afdelinger, faggrupper og temperamenter.

Ved hjælp af observation og stor forståelse for personlighedsaspektet – herunder grundig research ift. de enkelte medarbejderes enneagram-type – faciliterede Sanne et weekendseminar, hvor forskelligheder blev drøftet, og hvor vi fik såvel teoretiske som praktiske bud på konflikthåndtering som effektivt middel til at forbedre arbejdsklimaet.

Effekten er ikke udeblevet. F.eks. har vi efterfølgende udarbejdet en ”Overenskomst” mellem de implicerede afdelinger, og resultatet er udover en markant forbedret dialog, et væsentligt bedre arbejdsklima.

(Vis billede af vores lille kort).

Sanne Saerens er en empatisk, indsigtsfuld og professionel facilitator og coach/supervisor, der hurtigt formår at fange stemninger og korrigere sin handling ud fra situationen.

Vi bruger i dag metoder fra Sannes værktøjskasse – f.eks. som en del af vores ansættelses- og MUS procedurer – og vi giver Sanne Saerens vores bedste anbefalinger

Dorthe Møller